Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.

Ymchwiliad barddol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth, wedi’u cydblethu â hanesion personol, yw arddangosfa Edwards, Undo Things Done, nawfed cyflwyniad y Biennale o Gymru. Mae diddordeb gan Edwards mewn cipio’r hyn y mae ef yn ei alw’n gyflwr o ‘beidio â disgwyl llawer’ a’i drosi’n iaith weledol a rennir, un sy’n cyfleu ffordd o fyw sy’n gyfarwydd i lawer iawn o bobl, rhyw fodloni ar yr hyn sydd ganddynt ac ymdopi gystal ag y medrant.

Mae Undo Things Done yn cymryd profiad yr artist o dyfu i fyny ar stad cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au fel ei fan cychwyn. Mae’r arddangosfa’n cynnwys drama radio fyw Refrain gyda sgript yn cael ei pherfformio unwaith y dydd gan fam yr artist o’i chartref yng Nghaerdydd, ac yn cael ei thrawsyrru’n fyw i’r ganolfan. Cynhyrchiad ar y cyd â National Theatre Wales yw Refrain.

Bydd tîm 18 o artistiaid, addysgwyr, curaduron a myfyrwyr yn cefnogi tîm Cymru yn Fenis. Bydd rhaglen y Goruchwylwyr Arbennig yn gyfle i bobl gael profiad ymarferol o weithio yn Fenis, rhwydweithio gyda gweithwyr rhyngwladol a dilyn rhaglen o ddatblygiad personol.

Am fwy o wybodaeth am Gymru yn Fenis ewch i fenis.celf.cymru.

Sean Edwards
Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1980 a graddio o ysgol celf a dylunio Caerdydd cyn astudio MA mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Gain y Slade. Daeth yn ôl i Gymru yn 2005. Ers hynny mae’n cyfrannu at y sector drwy ei waith ei hun a chefnogi artistiaid sy’n dod i’r amlwg drwy g39 (stiwdio dan arweiniad artistiaid). Erbyn hyn mae’n ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn: Spike Island, Bryste; Chapter, Caerdydd; Kunstverein Freiburg, yr Almaen. Mae wedi datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Studio Response a Future City. Yn 2014 cafodd y fedal aur mewn celfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi cael dyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei gynrychioli gan Tanya Leighton, Berlin.

Gwefan yr Artist johnstowncompany.com
Tanya Leighton, Berlin tanyaleighton.com/artists/sean-edwards

 

Marie-Anne McQuay
Hi yw’r curadur gwadd rhyngwladol i’r arddangosfa. Ers Tachwedd 2014 mae’n Bennaeth Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl (y ganolfan hynaf ym Mhrydain sy’n arddangos y celfyddydau cyfoes). Mae’r arddangosfeydd unigol diweddar yn Bluecoat yn cynnwys gwaith newydd gan: Larissa Sansour, Louisa Martin, Adham Faramawy, Elaine Mitchener, Grace Ndiritu. Cyn hynny (2007-13) roedd yn guradur yn Spike Island, Bryste gan weithio gyda’r artistiaid yma: Elizabeth Price, Laure Prouvost, Can Altay, Sonia Boyce, Cevdet Erek, Melissa Gordon, Sean Edwards, Uriel Orlow, Amanda Beech, Craig Mulholland, James Richards, Jesse Jones Roedd hi’n gweithio’n gyntaf gyda Sean Edwards yn 2011 ar yr arddangosfa ‘Maelfa’, Spike Island, Bryste.

Visit

11.05.19–24.11.19

Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioacchin
Castello 450
30122, Venice

Cael cyfarwyddiadau

Mawrth – Sul, 10:00–18:00

Darllediad radio byw yw Refrain, yn cael ei berfformio’n ddyddiol am 14:00

Gwasg

 

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â
Fiona Russell fiona@suttonpr.com

Gorffennaf 2019
Mehefin 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Ebrill 2019
Ionawr 2019

Taith

 

Cyhoeddi dyddiadau taith Cymru yn Fenis 2019:
Tŷ Pawb, Wrecsam
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd
Bluecoat, Lerpwl

Ar ôl derbyn 25,000 o ymwelwyr yn Fenis, fe fydd sioe unigol Sean Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis 2019 Undo Things Done yn teithio i Wrecsam a Lerpwl gyda dyddiad newydd wedi ei ychwanegu yng Nghaerdydd o ganlyniad i wahoddiad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

  • Taith arddangosfa Undo Things Done – yn agor yn Tŷ Pawb, Wrecsam Dydd Gwener 28 Chwefror 2020. Mae’r arddangosfa yn rhedeg tan ddydd Sul 26 Ebrill 2020.
  • Arddangosfa Undo Things Done yn teithio i’r Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru – dydd Sul 26 Gorffennaf – 09 Medi 2020.
  • Taith arddangosfa Undo Things Done – yn agor – Bluecoat, Lerpwl dydd Gwener 6 Tachwedd 2020. Mae’r arddangosfa yn rhedeg tan ddydd Sul 14 Mawrth 2021.

Bydd arddangosfa Cymru yn Fenis Wales in Venice 2019 yn agor gyntaf yn y Sefydliad Arweiniol sef Tŷ Pawb, Wrecsam a hynny ar 28 Chwefror 2020. Man cychwyn Undo Things Done yw profiad Edwards o dyfu i fyny ar stad o dai cyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au ac mae’n dal a throi’r hyn mae’n ei alw yn gyflwr o ‘beidio â disgwyl llawer’ yn iaith weledol a rennir; un sy’n dwyn i gof ffordd o fyw oedd yn gyfarwydd iawn i nifer fawr o bobl. Fel rhan o’r cyflwyniad yn Wrecsam, sy’n cynnwys cwiltiau Cymreig, printiau, cerfluniau a ffilm, mae’r artist yn ail wampio Refrain, 2019

Mae Refrain yn ddrama radio a ysgrifennwyd ar gyfer mam yr artist a gyd-gynhyrchwyd gan National Theatre Wales wedi’i pherfformio gan fam yr artist Lily Edwards.

Perfformiwyd y ddrama radio hon, a oedd yn ganolog i arddangosfa Fenis, yn fyw bob dydd yn ystod y Biennale, a ddarlledwyd o’i fflat yng Nghaerdydd i safle Cymru yn Fenis Wales in Venice 2019, sef Santa Maria Ausiliatrice, Castello. Mae Refrain yn plethu atgofion Lily Edwards o’i magwraeth mewn Cartref Plant Catholig yng Ngogledd Iwerddon a’i bywyd diweddarach yng Nghymru, gyda deunyddiau a ganfuwyd ac atgofion Sean Edwards o’i blentyndod. 

Bydd Edwards yn addasu’r fersiwn a gomisiynwyd yn arbennig o Refrain a gynhyrchwyd gan John Norton a Martin Williams a ddarlledwyd ar BBC Radio 4 ar 17 Rhagfyr 2019.Fe dderbyniodd Undo Things Done, cyflwyniad Edwards yn Fenis, 25,000 o ymwelwyr yn ystod La Biennale di Venezia ond, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau swyddogol eraill, fe ddaeth i ben yn gynnar o ganlyniad i lifogydd na welwyd ei debyg o’r blaen ar draws y ddinas. Fe effeithiodd y llifogydd ar waith dur a choed arwyddocaol, sef in parallel with the past i-iv 2019, sydd wedi ei dynnu o’r daith gyda gweithiau newydd wedi eu hychwanegu gan yr artist wrth i’r daith fynd yn ei blaen. Fel artist sydd bob amser yn addasu pob arddangosfa i’w chyd-destun newydd mae’r newidiadau hyn wedi eu hamsugno i broses weithio Edwards ei hun.

Ar ôl bod yn Tŷ Pawb, Wrecsam, bydd yr arddangosfa yn symud ymlaen yn yr haf I’r Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, lleoliad newydd ar gyfer y daith gyda’r gwaith yn dychwelyd i’r ddinas lle cafodd ei lunio a lle mae Edwards yn byw. Bydd y daith wedyn yn dod i ben ym mis Tachwedd 2020 ym mhartner prosiect Cymru yn Fenis Wales in Venice 2019 sef Bluecoat, Lerpwl, lle bydd Edwards yn creu dehongliad pellach o Undo Things Done gan ddefnyddio’r gofod mewn pedair oriel yn Bluecoat. Yn y cyflwyniad hwn fe fydd yr artist yn plethu hen weithiau a gweithiau newydd sy’n atseinio’r un synnwyr o hunangofiant ag yn ‘Undo Things Done’, gan gynnwys ei sianel fideo unigol Maelfa 2011 a ffilmiwyd mewn canolfan siopa yn arddull y 1970au ar ystâd Llanedern lle cafodd Edwards ei fagu.

Cefnogwyr

 

Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.