Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.

Ymchwiliad barddol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth, wedi’u cydblethu â hanesion personol, yw arddangosfa Edwards, Undo Things Done, nawfed cyflwyniad y Biennale o Gymru. Mae diddordeb gan Edwards mewn cipio’r hyn y mae ef yn ei alw’n gyflwr o ‘beidio â disgwyl llawer’ a’i drosi’n iaith weledol a rennir, un sy’n cyfleu ffordd o fyw sy’n gyfarwydd i lawer iawn o bobl, rhyw fodloni ar yr hyn sydd ganddynt ac ymdopi gystal ag y medrant.

Mae Undo Things Done yn cymryd profiad yr artist o dyfu i fyny ar stad cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au fel ei fan cychwyn. Mae’r arddangosfa’n cynnwys drama radio fyw Refrain gyda sgript yn cael ei pherfformio unwaith y dydd gan fam yr artist o’i chartref yng Nghaerdydd, ac yn cael ei thrawsyrru’n fyw i’r ganolfan. Cynhyrchiad ar y cyd â National Theatre Wales yw Refrain.

Bydd tîm 18 o artistiaid, addysgwyr, curaduron a myfyrwyr yn cefnogi tîm Cymru yn Fenis. Bydd rhaglen y Goruchwylwyr Arbennig yn gyfle i bobl gael profiad ymarferol o weithio yn Fenis, rhwydweithio gyda gweithwyr rhyngwladol a dilyn rhaglen o ddatblygiad personol.

Am fwy o wybodaeth am Gymru yn Fenis ewch i fenis.celf.cymru.

Sean Edwards
Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1980 a graddio o ysgol celf a dylunio Caerdydd cyn astudio MA mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Gain y Slade. Daeth yn ôl i Gymru yn 2005. Ers hynny mae’n cyfrannu at y sector drwy ei waith ei hun a chefnogi artistiaid sy’n dod i’r amlwg drwy g39 (stiwdio dan arweiniad artistiaid). Erbyn hyn mae’n ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn: Spike Island, Bryste; Chapter, Caerdydd; Kunstverein Freiburg, yr Almaen. Mae wedi datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Studio Response a Future City. Yn 2014 cafodd y fedal aur mewn celfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi cael dyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei gynrychioli gan Tanya Leighton, Berlin.

Gwefan yr Artist johnstowncompany.com
Tanya Leighton, Berlin tanyaleighton.com/artists/sean-edwards

 

Marie-Anne McQuay
Hi yw’r curadur gwadd rhyngwladol i’r arddangosfa. Ers Tachwedd 2014 mae’n Bennaeth Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl (y ganolfan hynaf ym Mhrydain sy’n arddangos y celfyddydau cyfoes). Mae’r arddangosfeydd unigol diweddar yn Bluecoat yn cynnwys gwaith newydd gan: Larissa Sansour, Louisa Martin, Adham Faramawy, Elaine Mitchener, Grace Ndiritu. Cyn hynny (2007-13) roedd yn guradur yn Spike Island, Bryste gan weithio gyda’r artistiaid yma: Elizabeth Price, Laure Prouvost, Can Altay, Sonia Boyce, Cevdet Erek, Melissa Gordon, Sean Edwards, Uriel Orlow, Amanda Beech, Craig Mulholland, James Richards, Jesse Jones Roedd hi’n gweithio’n gyntaf gyda Sean Edwards yn 2011 ar yr arddangosfa ‘Maelfa’, Spike Island, Bryste.

Visit

11.05.19–24.11.19

Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioacchin
Castello 450
30122, Venice

Cael cyfarwyddiadau

Mawrth – Sul, 10:00–18:00

Darllediad radio byw yw Refrain, yn cael ei berfformio’n ddyddiol am 14:00

Gwasg

 

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â
Fiona Russell fiona@suttonpr.com

Gorffennaf 2019
Mehefin 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Ebrill 2019
Ionawr 2019

Taith

 

Ym mis Tachwedd 2019, bydd National Theatre Wales yn cyflwyno fersiwn Cymru gyfan o Refrain gyda Tŷ Pawb, Wrecsam. Wedyn bydd yr arddangosfa lawn yn teithio’n ol i Brydain, gan ymddangos yn Nhy Pawb yng ngwanwyn 2020 cyn symud ymlaen i Bluecoat, Lerpwl yng ngaeaf 2020. Cefnogir y gweithgaredd hwn yn hael gan y Gronfa Gelf.

Mwy o newyddion i’w gyhoeddi yn ystod Haf 2019.

Cefnogwyr

 

Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.