Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.

Ymchwiliad barddol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth, wedi’u cydblethu â hanesion personol, yw arddangosfa Edwards, Undo Things Done, nawfed cyflwyniad y Biennale o Gymru. Mae diddordeb gan Edwards mewn cipio’r hyn y mae ef yn ei alw’n gyflwr o ‘beidio â disgwyl llawer’ a’i drosi’n iaith weledol a rennir, un sy’n cyfleu ffordd o fyw sy’n gyfarwydd i lawer iawn o bobl, rhyw fodloni ar yr hyn sydd ganddynt ac ymdopi gystal ag y medrant.

Mae Undo Things Done yn cymryd profiad yr artist o dyfu i fyny ar stad cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au fel ei fan cychwyn. Mae’r arddangosfa’n cynnwys drama radio fyw Refrain gyda sgript yn cael ei pherfformio unwaith y dydd gan fam yr artist o’i chartref yng Nghaerdydd, ac yn cael ei thrawsyrru’n fyw i’r ganolfan. Cynhyrchiad ar y cyd â National Theatre Wales yw Refrain.

Bydd tîm 18 o artistiaid, addysgwyr, curaduron a myfyrwyr yn cefnogi tîm Cymru yn Fenis. Bydd rhaglen y Goruchwylwyr Arbennig yn gyfle i bobl gael profiad ymarferol o weithio yn Fenis, rhwydweithio gyda gweithwyr rhyngwladol a dilyn rhaglen o ddatblygiad personol.

Am fwy o wybodaeth am Gymru yn Fenis ewch i fenis.celf.cymru.

Sean Edwards
Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1980 a graddio o ysgol celf a dylunio Caerdydd cyn astudio MA mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Gain y Slade. Daeth yn ôl i Gymru yn 2005. Ers hynny mae’n cyfrannu at y sector drwy ei waith ei hun a chefnogi artistiaid sy’n dod i’r amlwg drwy g39 (stiwdio dan arweiniad artistiaid). Erbyn hyn mae’n ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn: Spike Island, Bryste; Chapter, Caerdydd; Kunstverein Freiburg, yr Almaen. Mae wedi datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Studio Response a Future City. Yn 2014 cafodd y fedal aur mewn celfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi cael dyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei gynrychioli gan Tanya Leighton, Berlin.

Gwefan yr Artist johnstowncompany.com
Tanya Leighton, Berlin tanyaleighton.com/artists/sean-edwards

 

Marie-Anne McQuay
Hi yw’r curadur gwadd rhyngwladol i’r arddangosfa. Ers Tachwedd 2014 mae’n Bennaeth Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl (y ganolfan hynaf ym Mhrydain sy’n arddangos y celfyddydau cyfoes). Mae’r arddangosfeydd unigol diweddar yn Bluecoat yn cynnwys gwaith newydd gan: Larissa Sansour, Louisa Martin, Adham Faramawy, Elaine Mitchener, Grace Ndiritu. Cyn hynny (2007-13) roedd yn guradur yn Spike Island, Bryste gan weithio gyda’r artistiaid yma: Elizabeth Price, Laure Prouvost, Can Altay, Sonia Boyce, Cevdet Erek, Melissa Gordon, Sean Edwards, Uriel Orlow, Amanda Beech, Craig Mulholland, James Richards, Jesse Jones Roedd hi’n gweithio’n gyntaf gyda Sean Edwards yn 2011 ar yr arddangosfa ‘Maelfa’, Spike Island, Bryste.

Visit

11.05.19–24.11.19

Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioacchin
Castello 450
30122, Venice

Cael cyfarwyddiadau

Mawrth – Sul, 10:00–18:00

Darllediad radio byw yw Refrain, yn cael ei berfformio’n ddyddiol am 14:00

Gwasg

 

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â
Fiona Russell fiona@suttonpr.com

Gorffennaf 2019
Mehefin 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Ebrill 2019
Ionawr 2019

Taith

 

Ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019, ar ddiwrnod olaf 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol – La Biennale di Venezia, bydd Refrain, drama radio fyw ddyddiol Sean Edwards, yn cael ei darlledu ledled y DU ar BBC Radio 4.

Mae rhannu Refrain hefyd yn nodi cychwyn y paratoadau ar gyfer taith dwy flynedd Undo Things Done i Dŷ Pawb, Wrecsam a Bluecoat, Lerpwl.

Dyddiadau darlledu Refrain a Thaith Undo Things Done

  • BBC Radio 4, darllediad DU gyfan o Refrain am 4:00pm ddydd Mawrth 17 Rhagfyr / 5:00pm yn Santa Maria Ausiliatrice, Castello yn Fenis.
  • Taith arddangosfa Undo Things Done – agor yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ddydd Gwener 14 Chwefror 2020. Bydd yr arddangosfa’n para tan ddydd Sul 26 Ebrill 2020.
  • Taith arddangosfa Undo Things Done – agor yn Bluecoat, Lerpwl ddydd Gwener 6 Tachwedd 2020. Bydd yr arddangosfa’n para tan ddydd Sul 14 Mawrth 2021.

Mae Refrain, cyd-gynhyrchiad gyda National Theatre Wales sy’n cael ei berfformio gan fam yr artist Lily Edwards, wedi bod yn ganolog i’r arddangosfa, ac mae wedi bod yn cael ei pherfformio’n ddyddiol yn ystod y Biennale drwy ei ffrydio’n fyw o’i fflat yng Nghaerdydd i leoliad Cymru yn Fenis 2019, sef Santa Maria Ausiliatrice, Castello.

Bydd darllediad a gomisiynwyd yn arbennig gan BBC Radio 4, ac a gynhyrchwyd gan Martin Williams a John Norton, yn cyflwyno addasiad o Refrain ar ddiwrnod olaf y Biennale, sef dydd Sul 24 Tachwedd, am 1:30pm (y DU) gyda darllediad ar yr un pryd am 2:30pm yn y Santa Maria Ausiliatrice (Fenis, yr Eidal). Hwn fydd y tro cyntaf i ddrama Refrain gael ei chlywed ledled Cymru a’r DU, a bydd i’w chlywed ar setiau radio mewn cartrefi, gan efelychu’r ystafell fyw lle mae Lily Edwards yn darllen yn ddyddiol. Bydd Tŷ Pawb, y sefydliad celfyddydol yn Wrecsam, hefyd yn darlledu’r perfformiad, gan drefnu digwyddiad lle gall y gymuned ddod at ei gilydd i wrando.

Bydd arddangosfa Cymru yn Fenis 2019 Undo Things Done yn teithio’n gyntaf i Dŷ Pawb, Wrecsam. Ym mis Tachwedd 2020, bydd yr arddangosfa’n symud i Bluecoat, Lerpwl, sef partner Cymru yn Fenis 2019.

Noddir taith Undo Things Done gan yr Art Fund ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Cefnogwyr

 

Digwyddiad Atodol at 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia yw Cymru yn Fenis 2019, cyflwyniad unigol gan yr artist Sean Edwards. Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Marie-Anne McQuay ar gyfer y sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb.